Üniversite dışından danışman atanabilir mi?

Üniversite kadrosunda, belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.