Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri dersini almak zorunlu mudur?

Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur. Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri için bu zorunluluk yoktur.