Doktora Programından ilişik kesme hangi durumda olur?

Yönetmelikte belirtilen süreler içinde, öğretim planında yer alan AKTS kredili derslerini ve seminer dersini (sadece doktora programı öğrencileri) başarıyla tamamlayamayan veya CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notu aldığı dersi/dersleri bulunan veya 3,00 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, doktora yeterlik sınavında başarılı olan ve doktora tez önerisi kabul edilen veya kredili derslerinden başarılı olan ancak doktora tez çalışmasını yönetmelik Madde 32 (a) bendinde belirtilen 12 veya 14 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.