Mezuniyet için kaç tane Tez İzleme Sınavı yapılmalıdır?

Öğrencinin doktora tezini savunabilmesi için tez önerisi savunmasına  ilave olarak en az üç tez izleme toplantısına girmesi ve başarılı olması gereklidir.