Tez ve Uzmanlık Alan dersleri ne zaman alınmalıdır?

Öğrenci, tez ve uzmanlık alan dersine üçüncü yarıyıldan itibaren kayıt yaptırmak zorundadır. Yüksek Lisans programında toplam 60 AKTS, doktora programında ise toplam 180 AKTS tez ve uzmanlık alan dersi alınmalıdır.