Tezli Yüksek Lisans Programından ilişik kesme hangi durumda olur?

Dört yarıyıl sonunda alınması gereken kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notu aldığı ders/dersler bulunan veya 2,50 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. Tezli yüksek lisans programının azami süresi altı yarıyıldır. Azami süre içinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.