Yüksek Lisans programında Lisanstan ders alınabililirmi?

Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders alınabilir.