Deniz ARSLAN'ın Tez Savunma Jürisi

Etkinlik Tarihi: 

14/08/2018 - 14:00

Anabilim Dalı: 

Özel Eğitim Anabilim Dalı

Program: 

Üstün Zekalılar Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı

Konu: 

Özel Yetenekli ve Normal Zeka Düzeyine Sahip Öğrencilerin Mizah Yetenekleri İle Zeka Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yer: 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü