Erkan KURNAZ'ın Tez Savunma Jürisi

Etkinlik Tarihi: 

14/08/2018 - 14:00

Anabilim Dalı: 

Özel Eğitim Anabilim Dalı

Program: 

Zihin Engelliler Öğretmenliği Doktora Programı

Konu: 

OSB'li Bireylere Karşılıklı Konuşma Sırasında Kullanılan Ortak Dikkat Davranışlarının Öğretiminde İpucunun Giderek Artırılmasıyla Öğretimin Etkililiğinin Belirlenmesi

Yer: 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü