Saadet BAYAR'ın Tez Savunma Jürisi

Etkinlik Tarihi: 

14/08/2018 - 15:00

Anabilim Dalı: 

Özel Eğitim Anabilim Dalı

Program: 

Üstün Zekalılar Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı

Konu: 

Zorbalığa Maruz Kalan Özel Yetenekli Bireylerin Zorbalık Algılarının ve Zorbalığa Maruz Kalma Nedenlerinin İncelenmesi

Yer: 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü