Nicel Analizlerde Veri Toplama Yöntemleri Çalıştayı (18-20.10.2017)