Sosyal Bilimlerde Veri Analizine Giriş (06-07-08-09.11.2017)