DOKTORA

ENSTİTÜMÜZ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA TÜRK UYRUKLU ADAYLAR İÇİN DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI

 

TÜRKÇE EĞİTİM VEREN DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN;

1- Adayların başarı notu; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğerini almak koşuluyla yabancı dil puanının %20’si

2- Transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 3,00/4,00; 100’luk sistemde hazırlanmışsa 75/100 puan almak koşuluyla lisans sonrası doktora için lisans, yüksek lisans sonrası doktora için yüksek lisans ve/veya lisans genel not ortalamasının %30’u,

3- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES’ten başvurduğu programın puan türünde lisans derecesiyle başvuranların en az 80 puan veya yüksek lisans derecesiyle başvuranların en az 70 puan veya uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations  (GRE)  veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarının Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen eşdeğer puanını alması koşuluyla %50’si alınarak hesaplanır

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN;

1-Adayların başarı notu; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğerini almak koşuluyla yabancı dil puanının %20’si

2- Transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 3,00/4,00; 100’luk sistemde hazırlanmışsa 75/100 puan almak koşuluyla lisans sonrası doktora için lisans, yüksek lisans sonrası doktora için yüksek lisans ve/veya lisans genel not ortalamasının %30’u,

3- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES’ten başvurduğu programın puan türünde lisans derecesiyle başvuranların en az 80 puan veya yüksek lisans derecesiyle başvuranların en az 70 puan veya uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations  (GRE)  veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarının Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen eşdeğer puanını alması koşuluyla %50’si alınarak hesaplanır

 

NOT : Özel Koşullar için lisansüstü programların ilanları takip edilmelidir. Lisansüstü Programlar için özel koşullara www.anadolu.edu.tr adresinden Rektörlük Duyuruları İlanlarından ulaşabilirsiniz. Lisansüstü başvuru yapılan  programa özel koşul konulmuş ise öğrenci o koşulu taşımak zorundadır.

 

ENSTİTÜMÜZ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ADAYLAR DOKTORA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI

 

TÜRKÇE EĞİTİM VEREN DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN;

1-Yabancı Uyruklu adaylar için ALES/GRE/GMAT koşulu aranmaz.

2-Yabancı dil koşulu aranmaz.

3-Başarı notu hesabında lisansa dayalı doktora programı için lisans not ortalaması veya yüksek lisans dayalı doktora programı için yüksek lisans not ortalamasının %100 dikkate alınır.

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN;

1-Yabancı Uyruklu adaylar için ALES/GRE/GMAT koşulu aranmaz.

2-Yabancı dilde en az 80 koşulu var.

3-Başarı notu hesabında ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 80 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden eşdeğerini almak koşuluyla yabancı dil puanını %50’si ile lisansa dayalı doktora programı için lisans not ortalaması veya yüksek lisans dayalı doktora programı için yüksek lisans not ortalamasının %50 dikkate alınır

 

NOT : Yabancı Uyruklu Adaylar başvurdukları lisansüstü programda özel koşul konulmuş ise o koşulu taşımak zorundadır. Özel Koşullar için Lisansüstü Programların ilanları takip edilmelidir. Lisansüstü Programlar için özel koşullara www.anadolu.edu.tr adresinden Rektörlük Duyuruları İlanlarından ulaşabilirsiniz.