İzlenecek Yol

1. Anabilim Dalı Başkanlığına Etik Kurul Karar belgesi başvurusu için 1 adet telli dosya 1 adet cd (bilgilerinizi cd üzerine yazıp) teslim edilmelidir.

Dosya ve Cd içerisinde;

 • Öğrenciye Ait Araştırma İzin Dilekçesi İmzalı (Örnek Form Konulacak)
 • Danışmana Ait İzin Dilekçesi  İmzalı (Örnek Form Konulacak)
 • Araştırmada Kullanılacak Veri Toplama Araçları
 • Veri Toplama Araçlarının Herbirine İlişkin Katılımcı İznini Almaya Yönelik Gönüllü Katılım Formu (Form Eklenecek)
 • Katılımcılar 18 Yaşın Altında İse Veli İzin Formu / Gönüllü Katılım Formu
 • Araştırma Sınıfta Bir Uygulama İçeriyorsa Öğretmen İzin Formu / Gönüllü Katılım Formu
 • Veri Toplama Araçları Başkasına Ait İse Ölçme Aracını Geliştiren Kişiden Alınmış Kullanım İzni Belgesi
 • Çalışma Takvimi
 • Araştırmacı ve Danışman İletişim Bilgileri (Adres, Telefon, e-posta adresi)
 • Araştırma Okul Listesi
 • Araştırma Önerisi
 • Etik Kurul Başvuru Formu (Sorumlu Araştırmacı Tez Öğrencisi; Yardımcı Araştırmacı  Tez Danışmanı Olarak Yazılıp İmzalanacak)    http://anadolu.edu.tr/arastirma/etik-kurulu/etik-kurulu-formlar                                               
 • Etik Kurul Taahhütnamesi (Araştırmacı ve Danışman İmzalı) http://anadolu.edu.tr/arastirma/etik-kurulu/etik-kurulu-formlar

2. Anabilim Dalı Başkanlığına Etik Kurul Karar belgesi alındıktan sonra ekler EBYS üzerinden Rektörlüğe gönderildiği için dijital ortamda teslim edilmelidir. Milli Eğitim için (Şehir, ilçe ve okul isimleri belirtilecek) ,Üniversite ve diğer kurumlar  için (Şehir ve birim isimleri belirtilecek)