İzlenecek Yol

1. Anabilim Dalı Başkanlığına Etik Kurul karar belgesi başvurusu için 1 adet telli dosya 2 adet cd (bilgilerinizi cd üzerine yazıp) teslim edilmelidir.

Dosya ve Cd içerisinde;

 • Öğrenciye Ait Araştırma İzin Dilekçesi İmzalı (Örnek Form Konulacak)
 • Danışmana Ait İzin Dilekçesi  İmzalı (Örnek Form Konulacak)
 • Araştırmada Kullanılacak Veri Toplama Araçları
 • Veri Toplama Araçlarının Herbirine İlişkin Katılımcı İznini Almaya Yönelik Gönüllü Katılım Formu (Form Eklenecek)
 • Katılımcılar 18 Yaşın Altında İse Veli İzin Formu / Gönüllü Katılım Formu
 • Araştırma Sınıfta Bir Uygulama İçeriyorsa Öğretmen İzin Formu / Gönüllü Katılım Formu
 • Veri Toplama Araçları Başkasına Ait İse Ölçme Aracını Geliştiren Kişiden Alınmış Kullanım İzni Belgesi
 • Çalışma Takvimi
 • Araştırmacı ve Danışman İletişim Bilgileri (Adres, Telefon, e-posta adresi)
 • Araştırma Okul Listesi
 • Araştırma Önerisi
 • Etik Kurul Başvuru Formu (Sorumlu Araştırmacı Tez Öğrencisi; Yardımcı Araştırmacı  Tez Danışmanı Olarak Yazılıp İmzalanacak)    http://anadolu.edu.tr/arastirma/etik-kurulu/etik-kurulu-formlar                                               
 • Etik Kurul Taahhütnamesi (Araştırmacı ve Danışman İmzalı) http://anadolu.edu.tr/arastirma/etik-kurulu/etik-kurulu-formlar

 

2. Anabilim Dalı Başkanlığına  Milli Eğitim (Şehir, ilçe ve okul isimleri belirtilecek) ,Üniversite ve diğer kurumlar (Şehir ve birim isimleri belirtilecek)  için Etik Kurul karar belgesi  alındıktan sonra 1 adet cd (bilgilerinizi cd üzerine yazıp) teslim edilmelidir.

 Cd içerisinde; (Cd 4MB altında tarama yapılmalıdır.)

 • Öğrenciye Ait Araştırma İzin Dilekçesi İmzalı (Örnek Form Konulacak)
 • Danışmana Ait İzin Dilekçesi İmzalı  (Örnek Form Konulacak)
 • Araştırmada Kullanılacak Veri Toplama Araçları
 • Veri Toplama Araçlarının Herbirine İlişkin Katılımcı İznini Almaya Yönelik Gönüllü Katılım Formu (Form Eklenecek)
 • Katılımcılar 18 Yaşın Altında İse Veli İzin Formu / Gönüllü Katılım Formu
 • Araştırma Sınıfta Bir Uygulama İçeriyorsa Öğretmen İzin Formu / Gönüllü Katılım Formu
 • Veri Toplama Araçları Başkasına Ait İse Ölçme Aracını Geliştiren Kişiden Alınmış Kullanım İzni Belgesi
 • Çalışma Takvimi
 • Araştırmacı ve Danışman İletişim Bilgileri (Adres, Telefon, e-posta adresi)
 • Araştırma Okul Listesi
 • Araştırma Önerisi
 • Etik Kurul Karar Belgesi Fotokopisi