Tarihçe

Eğitim Bilimleri Enstitüsü (EBE), 18 Ağustos 1993 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar doğrultusunda kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu’nun 4 Kasım 1997 tarih ve 97.39.2761 sayılı kararı ile Eğitim Fakültelerinde yapılan yeni düzenleme çerçevesinde Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programları yeniden düzenlenmiştir. Bu karar doğrultusunda, 1998-1999 öğretim yılı güz döneminde, “Eğitim Bilimleri”, “Güzel Sanatlar Eğitimi”, “Özel Eğitim” ve “Yabancı Diller Eğitimi” Anabilim Dalı başkanlıkları ile bu dört anabilim dalında; “Eğitim Programları ve Öğretimi YL, Eğitim Yönetimi, Teftişi ve Planlaması YL, Eğitimde Psikolojik Hizmetler YL”, “Resim-İş Öğretmenliği YL-DR”, “İşitme Engelliler Öğretmenliği YL-DR, Zihin Engelliler Öğretmenliği YL-DR” ve “Almanca Öğretmenliği YL-DR, Fransızca Öğretmenliği YL-DR, İngilizce Öğretmenliği YL-DR” programlarına 75 öğrenci alarak eğitime başlanmıştır. Aynı zamanda, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı yedi doktora ve altı yüksek lisans öğrencisi kendi istekleri doğrultusunda EBE’ye geçiş yapmışlardır.
14.02.2017 tarihli Anadolu Üniversitesi Senato kararı ile Enstitümüz bünyesinde bulunan bazı Anabilim Dalı adları değiştirilmiş, bazıları başka anabilim dallarına aktarılmış ve yeni yapıya göre yeniden düzenlenmiştir.
EBE’de, eğitim bilimleri ve farklı öğretmenlik alanlarında lisansüstü eğitim sunulmaktadır. EBE öğretim programlarının kalitesini artırmak amacıyla sürekli kendini yenilemekte ve üniversitemiz öğretim üyesi kapasitesine bağlı olarak ihtiyaç duyulan yeni programlar açmaktadır. Aynı zamanda Enstitü’de ulusal ve uluslararası projeler yürütülmektedir.