Tezli Yüksek Lisans

ENSTİTÜMÜZ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA TÜRK UYRUKLU ADAYLAR İÇİN YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI

 

TÜRKÇE EĞİTİM VEREN YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN;

1-  Adayların başarı notu; transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 2,00 /4,00; 100’luk sistemde hazırlanmışsa 50/100 puan almak koşuluyla lisans Genel Not Ortalamasının %50’si

2-Yabancı dil koşulu aranmaz.

3-Başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya uluslararası sınavlardan olan Graduate Record  Examinations (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarının Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen eşdeğer puanını almak koşuluyla ALES puanının %50’si alınarak hesaplanır.

 

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN;

1-Adayların başarı notu; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğerini almak koşuluyla yabancı dil puanının %20’si

2- Transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 2,00/4,00; 100’luk sistemde hazırlanmışsa 50/100 puan almak koşuluyla lisans not ortalamasının %30’u,

3- Başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya uluslararası sınavlardan olan Graduate Record  Examinations  (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarının Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen eşdeğer puanını almak koşuluyla ALES puanının %50’si alınarak hesaplanır.

 

NOT: Özel Koşullar için lisansüstü programların ilanları takip edilmelidir. Lisansüstü Programlar için özel koşullara www.anadolu.edu.tr adresinden Rektörlük Duyuruları İlanlarından ulaşabilirsiniz. Lisansüstü başvuru yapılan  programa özel koşul konulmuş ise öğrenci o koşulu taşımak zorundadır.

 

ENSTİTÜMÜZ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ADAYLAR YÜKSEK LİSANS İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI

 

TÜRKÇE EĞİTİM VEREN YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN;

1-Yabancı Uyruklu adaylar için ALES/GRE/GMAT koşulu aranmaz.

2-Yabancı dil koşulu aranmaz.

3-Başarı notu hesabında lisans not ortalamasının %100 dikkate alınır.

 

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN;

1-Yabancı Uyruklu adaylar için ALES/GRE/GMAT koşulu aranmaz.

2-Yabancı dilde en az 80 koşulu var.

3-Başarı notu hesabında ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 80 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden eşdeğerini almak koşuluyla yabancı dil puanını %50’si ile lisansa dayalı doktora programı için lisans not ortalaması veya yüksek lisans dayalı doktora programı için yüksek lisans not ortalamasının %50 dikkate alınır.

 

NOT: Yabancı Uyruklu Adaylar başvurdukları lisansüstü programda özel koşul konulmuş ise o koşulu taşımak zorundadır. Özel Koşullar için Lisansüstü Programların ilanları takip edilmelidir. Lisansüstü Programlar için özel koşullara www.anadolu.edu.tr adresinden Rektörlük Duyuruları İlanlarından ulaşabilirsiniz.